Кондор

Представлено 3 товара

 • Перша світова війна і революції. Вектори соціокультурних трансформацій (800610)

  Перша світова війна і революції. Вектори соціокультурних трансформацій (800610)

  533.00 

  Колективна монографія — четверта із серії наукових праць з історії світових воєн, підготовлених за науковою редакцією доктора історичних наук, професора С.С. Трояна. Видання присвячене 100-річчю революцій періоду Першої світової війни, в тому числі Української революції 1917-1921 рр. Автори проаналізували соціокультурні трансформації, які відбулися під впливом Великої війни і революцій у Європі, Азії, Латинській Америці, зокрема…

 • Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень (850994)

  Українська культура І чверті ХХІ ст: повороти модернізаційних перетворень (850994)

  285.00 

  Монографію присвячено аналізу модернізаційних перетворень української культу-ри у 2013/2014–2017 рр. у тривалій історико-культурній ретроспективі та світовому соціо-культурному контексті. Автор розробляє власну концепцію багатоукладності української культури, співіснування в ній одночасно домодерних, модерних, (після)постмодерних елементів. Крізь призму цієї концепції розглядається зміст змін, які відбуваються в таких напрямах як фор-мування ідентичності, осучаснення мовно-медійних практик, еволюція меморіального простору, трансформація…

 • Німеччина у боротьбі за «місце під сонцем» (колоніальна та «світова політика» в 1884–1900 рр.) (826355)

  Німеччина у боротьбі за «місце під сонцем» (колоніальна та «світова політика» в 1884–1900 рр.) (826355)

  244.00 

  У монографії проаналізовано причини, умови та наслідки вступу Німецької імперії на шлях колоніальної експансії та переходу до «світової політики». Висвітлено характер і направленість політичних дискусій у державних органах влади і німецькому суспільстві довкола колоніальної проблематики. Досліджено процес ґенези німецьких зовнішньополітичних ідей, доктрин і концепцій, а також формування ідеології континентального експансіонізму та заокеанського колоніалізму в останній…