Ніка-Центр

Отображение 1–16 из 17

 • Піднесення Заходу. Історія людської спільноти (1274753)

  Піднесення Заходу. Історія людської спільноти (1274753)

  628.00 

  «Піднесення Заходу» — головна праця відомого американського історика В. Мак-Ніла. У книзі всесвітня історія розглядається як єдине ціле й робиться спроба її інтерпретації на ґрунті концепції взаємопроникнення культур. Мак-Ніл дослідив розвиток індивідуальних суспільних і культурних традицій, але особливу увагу зосередив на процесах, за допомоги яких навички та технології поширювалися від однієї культури чи одного народу…

 • Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках (803761)

  Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках (803761)

  254.00 

  Дослідження присвячене історії поляків, що мешкали в Україні на зламі XIX та XX століть, у період між двома великими світовими війнами, а головно їхньому впливові на культуру та розвиток українського суспільства за цих складних часів. До сфери інтересів авторів потрапили українські губернії, що адміністративно охоплювали території, розташовані переважно на лівому березі Дніпра, на яких не…

 • Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій (715016)

  Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій (715016)

  250.00 

  Під обкладинкою українського видання поміщено дві розвідки історика: нарис «Комунарські революції в Україні 1919 року» та нова монографія «Революція 1917 року: сто років дискусій у Франції».

 • Неоголошені війни Росії проти України у ХХ - на початку ХХІ ст. Причини і наслідки (1293668)

  Неоголошені війни Росії проти України у ХХ — на початку ХХІ ст. Причини і наслідки (1293668)

  239.00 

   Книга з історії неоголошених війн Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ століття. Проаналізувавши історико-політичні, геополітичні та ідеологічні передумови агресивної зовнішньої політики російських державних утворень – Московії, Росії, РРСФР та РФ щодо України, її автор – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Дорошко стверджує, що російська влада розпочала війну на знищення…

 • Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності (850139)

  Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності (850139)

  220.00 

  У науковій монографії колективу авторів Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Університету Марії Кюрі-Склодовської з Любліна (Республіка Польща) на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз причин та наслідків гібридної агресії Росії проти України після Революції гідності у воєнно-політичній, юридичній, економічній та інформаційній сферах. Вперше в українській міжнародно-політичній літературі представлено позицію керівництва Польщі щодо…

 • Ататюрк: біографія мислителя - М. Шюкрю Ганіоглу

  Ататюрк: біографія мислителя — М. Шюкрю Ганіоглу

  218.00 

  Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля Ататюрка (18811938), на яких повстали Турецька Республіка та сучасна турецька нація. Деякі з цих ідей були зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі військовою кар’єрою та політичною діяльністю. Інші з’явилися під впливом реформ, воєн, повстань і революцій у шестисотлітній Османській імперії, що невпинно хиріла. Значну увагу автор приділяє книжкам…

 • Османи на трьох континентах - Ортайли І

  Османи на трьох континентах — Ортайли І

  218.00 

  Розповісти просто та цікаво про складне — справжня наука. «Османи на трьох континентах» — майстерний виклад загадкової історії нашого заморського сусіда. Адже, як стверджує автор, це не просто минуле цивілізації, без якої не було б сучасної Європи. Це історія «Третього Риму» та цілого Середземномор’я; відгомін Вавилону, шумерів і хетів, давньоєгипетського, грецького й римського спадків, теренів,…

 • Українська справа у спогадах

  Українська справа у спогадах, листуванні й публіцистиці. Вибрані твори (871697)

  188.00 

  Книжка вибраних творів польського дипломата, публіциста, науковця графа Яна Станіслава Лося (1890–1974) належить до синтетичних наукових праць, які перебувають на межі біографії, документа і політичної публіцистики та суттєво доповнюють і збагачують джерельний комплекс матеріалів з історії українсько-польських відносин міжвоєнної доби.Зібрання творів складається з трьох частин:перша – власне спогади Станіслава Лося під назвою «Українська справа»;друга –…

 • Європа та її болісні минувшини (179102)

  Європа та її болісні минувшини (179102)

  179.00 

  От издателя:Це видання має на меті скласти карту джерел і покладів пам’яті в Європі. У ньому наведено аналітичний погляд на публічну політику й на моделі примирення, які пропонуються на європейському рівні, щоб забезпечити співіснування й ослабити почуття неприязні. Проблеми розглядаються в чотирьох окремих частинах книжки. Перша частина присвячена поширенню проблем пам’яті в Європі (франко-алжирський конфлікт,…

 • Історія Чорного моря (214666)

  Історія Чорного моря (214666)

  171.00 

  От издателя: Це книжка про море та його роль в історії, культурі й політиці прибережних народів і держав. У різні часи Чорне море становило стратегічну мету великих імперій — Візантійської, Османської, Російської. Автор книжки –американський учений Чарльз Кінг – звів докупи історію, культуру й політику народів, що жили й живуть довкола Чорного моря. Він переглянув…

 • Гетеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті (698965)

  Гетеротопії пам’яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті (698965)

  169.00 

  «Пам’ять» стала предметом наукових досліджень у різних царинах знань — історії, соціології, культурології, філософії, політології, етнографії, психології і т.д. Зарубіжна історіографія активно накопичує потенціал в царині «memory studies» з другої половини ХХ ст. Для вітчизняної гуманітаристики проблема пам’яті актуалізується після здобуття Україною незалежності й виникнення потреби осмислення минулого у процесі формування національної ідентичності.У дослідженні читач…

 • Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення (230027)

  Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення (230027)

  169.00 

  От издателя:Монографія сучасного польського історика, керівника закладу методології історії та історії історіографії Університету імені Адама Міцкевича в Познані професора Войцеха Вжосека є синтезом двох книг, виданих мовою оригіналу впродовж останніх років.Автор обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання та здійснює одну з найпереконливіших у світовій гуманітаристиці спроб концептуалізації історії як культурної практики. Автор показує обмеженість традиційного…

 • Інтелектуальні витоки європейської Реформації (179121)

  Інтелектуальні витоки європейської Реформації (179121)

  159.00 

  От издателя: У книжці відомого оксфордського історика і теолога Алістера Мак-Ґрата розглянуто інтелектуальні витоки двох головних напрямків Реформації – лютеранського і реформатського. Як можна пояснити релігійні ідеї першого покоління чільних реформаторів, особливо Лютера і Цвінґлі? Які чинники, інтелектуальні й соціальні, покликали їх до життя? Чи не слід говорити про «інтелектуальні витоки Реформацій» у множині? Який…

 • Ментальні кордони в Європі без кордонів (297947)

  Ментальні кордони в Європі без кордонів (297947)

  138.00 

  От издателя:Автор розвиває і поглиблює сучасні підходи до осмислення вузлових аспектів загального дискурсу європейської ідентичності у контексті геополітичних змін і трансформаційних зрушень останніх двох десятиліть, порушує питання про наявність і співвідношення меж між кордонами територіальними і границями свідомісними, даючи відповідь на користь збереження територіальних кордонів національних держав і відповідних ментальних вимірів, незважаючи на посилення тенденцій…

 • Мировые войны в истории человечества (591865)

  Мировые войны в истории человечества (591865)

  135.00 

  Коллективная монография посвящена 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн и охватывает широкий круг актуальных проблем двух глобальных конфликтов ХХ в. Материалы научных исследований объединены в три содержательных блока. Первый посвящен предпосылкам, истории и последствиям Великой войны 1914–1918 гг., второй – отдельным аспектам межвоенного периода, а третий – украинской проблематике периода Второй мировой…

 • Греки

  Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках (293785)

  127.00 

  От издателя:Тривалий час у гуманітарних науках домінувала теорія «історії цивілізацій» Фернана Броделя, а також концепція «зіткнення цивілізацій» американського теоретика С.Гантиґтона. Однак, на думку авторів цієї колективної монографії, така некритична гегемонія призвела до расистських і ксенофобських висновків і тверджень. У Франції полеміку серед фахівців з історії, філософії та культури збурила книжка історика С.Ґуґенайма, що заперечувала внесок…