Статус

Отображение единственного товара

  • Навчаємо здоров’ю: компетентнісно орієнтовані завдання — Юлія Півненко

    Навчаємо здоров’ю: компетентнісно орієнтовані завдання — Юлія Півненко, Світлана Прус

    230.00 

    Юлія Півненко та Світлана Прус презентують авторський навчально-методичний посібник «Навчаємо здоров’ю: компетентнісно орієнтовані завдання».Проблема збереження та формування культури здоров’я дітей і підлітків постає надзвичайно гостро перед сучасною школою. Її вирішення можливе на засадах компетентнісного підходу. Але чи достатньо розроблений методичний інструментарій для його впровадження?Саме на цьому сконцентрували свою увагу автори посібника. Запропонована у виданні технологія…