Практикум з фізіології людини: Навчальний посібник. — 2-е видання

70.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Visa Card
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: 36f7a242e785 Категория:

У навчальному посібнику наведено методики проведення практичних і лабораторних робіт з фізіології людини. Усі роботи описано за єдиною схемою, що значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу. До кожної теми підібрано питання для самоконтролю.
Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I—III рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями “Сестринська справа” та “Лікувальна справа” відповідно до програми з курсу “Фізіологія”.
ЗМІСТ
Від авторів
Список скорочень
Розділ 1 ФІЗІОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН
ТЕМА 1. Фізіологія як наука. Основні принципи регуляції’ фізіологічних функцій організму
Робота 1. Дослідження безумовних рефлексів на препараті спінальної жаби
ТЕМА 2. Фізіологія і властивості збудливих тканин. Фізіологія м’язів і нейронів
Робота 2. Виготовлення нервово-м’язового препарату
Робота 3. Дослідження анатомічної і фізіологічної неперервності нерва
Робота 4. Дослідження залежності характеру скорочень м’яза від частоти його подразнення
Робота 5. Визначення сили і витривалості м’язів людини
Робота 6. Дослідження механізмів проведення збудження через нервово-м’язові синапси
Робота 7. Спостереження процесів сумації збудження в ЦНС
Робота 8. Спостереження явища гальмування рефлексів спинного мозку
Розділ 2ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВО-ГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІЗМУ
ТЕМА 3. Фізіологія спинного і головного мозку. Нервова регуляція вегетативних функцій
Робота 9. Дослідження спинномозкових рефлексів у людини
Робота 10. Вивчення статичних і статокінетичних рефлексів стовбура мозку в морської свинки
Робота 11. Дослідження стану функцій мозочка
Робота 12. Дослідження рефлексів автономної нервової системи
Робота 13. Дослідження орто- і клиностатичного рефлексів
Робота 14. Спостереження зміни тонусу судин за допомогою дермографізму
ТЕМА 4. Фізіологія сенсорних систем
Робота 15. Визначення гостроти зору
Робота 16. Дослідження колірного зору
Робота 17. Визначення поля зору
Робота 18. Дослідження слуху в людини
Робота 19. Дослідження нюху в людини
Робота 20. Визначення зон смакової чутливості язика
Робота 21. Дослідження тактильної (дотикової) чутливості шкіри
ТЕМА 5. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД)
Робота 22. Вироблення умовного рефлексу в людини
Робота 23. Методика електроенцефалографії
Робота 24. Дослідження пам’яті
Робота 25. Визначення типу ВНД
ТЕМА 6. Фізіологія ендокринної системи
Робота 26. Спостереження гіпоглікемічної коми в миші
Робота 27. Вплив теплових процедур на активність мозкового шару надниркових залоз
Розділ 3 ФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМ КРОВІ, КРОВООБІГУ ТА ДИХАННЯ
ТЕМА 7. Фізіологія крові
Робота 28. Ознайомлення із технікою взяття крові
Робота 29. Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)
Робота 30. Визначення гематокритного показника
Робота 31. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів
Робота 32. Визначення рівня гемоглобіну в крові методом Салі
Робота 33. Визначення рівня гемоглобіну геміглобінціанідним методом
Робота 34. Визначення кількості еритроцитів
Робота 35. Визначення колірного показника
Робота 36. Методика підрахунку лейкоцитів у крові людини
Робота 37. Підрахунок лейкоцитарної формули
Робота 38. Визначення тривалості кровотечі за Дюке
Робота 39. Визначення часу згортання крові
Робота 40. Визначення груп крові (системи АВ0) за допомогою стандартних сироваток
Робота 41. Визначення груп крові за допомогою цоліклону анти-А і анти-В
ТЕМА 8. Фізіологія серцево-судинної системи
Робота 42. Підрахунок пульсу і визначення тривалості серцевого циклу за пульсом
Робота 43. Вислуховування тонів серця
Робота 44. Методика електрокардіографії
Робота 45. Рефлекси серця (дослід Гольца)
Робота 46. Вимірювання артеріального тиску методом Короткова
Робота 47. Визначення функціонального стану системи кровообігу
Робота 48. Дослідження впливу зміни кровопостачання кисті руки на реалізацію складних координованих рухів
Робота 49. Кровообіг у капілярах жаби
ТЕМА 9. Фізіологія дихання
Робота 50. Методика спірометрії
Робота 51. Функціональні проби із затримкою дихання
Розділ 4 ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ, ВИДІЛЕННЯ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН
ТЕМА 10. Фізіологія органів травлення
Робота 52. Дослідження дії слини на крохмаль
Робота 53. Визначення кислотності шлункового соку
Робота 54. Дослідження ферментативних властивостей шлункового соку
Робота 55. Дослідження впливу жовчі на ліпіди
Робота 56. Дослідження дії підшлункового соку на жири
ТЕМА 11. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція
Робота 57. Розрахунок основного обмінум
Робота 58. Обчислення відхилення основого обміну від норми за формулою Ріда
Робота 59. Складання харчового раціону
Робота 60. Дослідження адаптації терморецепторів шкіри до дії високої та низької температури
ТЕМА 12. Фізіологія виділення
Робота 61. Дослідження фізико-хімічних властивостей сечі
Робота 62. Визначення кліренсу сечовини та інсуліну
Тести для контролю рівня знань
Ситуаційні задачі
Додатки
Список літератури