Сестринська справа

290.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Карта VISA
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: de9506bc9f3f Категория:

У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.
ЗМІСТ
Передмова
Етичний кодекс медичної сестри України
Клятва Флоренс Найтінгейл (клятва медсестри)
Етичний кодекс професійної етики Міжнародної ради медсестер
Декларація про захист прав пацієнтів у Європі
Кодекс правил для медичних сестер
Орієнтовні посадові інструкції медичних сестер
РОЗДІЛ І. Правові та етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичної сестри
Правові питання діяльності медичної сестри
Охорона здоров’я медичних працівників
Етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичної сестри
Культура поведінки і етика стосунків медичних працівників між собою і з пацієнтами
Правові та етико-моральні відносини між медичними сестрами і пацієнтами
Стислий огляд діяльності медичних сестер
Психологічна характеристика пацієнтів
Cпілкування в професійній діяльності медичних сестер
РОЗДІЛ ІІ. Основи анатомії, фізіології, патанатомії
Опорно-руховий апарат і тканини
Спланхнологія
Травна система
Дихальна система
Судинна система
Сечова і статева системи
Кров: склад, властивості, функції, групи крові, резус-фактор
Нервова система
Ендокринна система
Органи чуття
РОЗДІЛ ІІІ. Основи фармакотерапії
Загальні правила зберігання та виписування лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах
Деякі аспекти з питань загальної фармакології
Додатки
РОЗДІЛ ІV. Алгоритми практичних навичок
Хірургія
Педіатрія
Гінекологія і акушерство
Інфекційні хвороби
Неврологія і психіатрія
Оториноларингологія
Очні хвороби
Шкірні і венеричні хвороби
Медицина катастроф
Загальний догляд за хворими і використання медичної маніпуляційної техніки
РОЗДІЛ V. Надання допомоги пацієнтам із невідкладними станами
Невідкладні стани при захворюваннях внутрішніх органів
Невідкладні стани в хірургії
Невідкладні стани в педіатрії
Невідкладні стани в акушерстві
Невідкладні стани в гінекології
Невідкладні стани при інфекційних хворобах
Невідкладні стани в неврології і психіатрії
Невідкладні стани в оториноларингології
Невідкладні стани в офтальмології
РОЗДІЛ VI. Особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляд за ними
Спостереження за пацієнтами терапевтичного профілю і догляд за ними
Спостереження за пацієнтами хірургічного профілю і догляд за ними
Спостереження за пацієнтами педіатричного профілю і догляд за ними
Спостереження за пацієнтами гінекологічного і акушерського профілю та догляд за ними
Особливості спостереження за інфекційними хворими і догляд за ними
Особливості спостереження за неврологічними хворими і догляд за ними
Особливості спостереження і нагляду за психічно хворими і догляд за ними
Спостереження за оториноларингологічними хворими і догляд за ними
Особливості спостереження за офтальмологічними хворими і догляду за ними
Спостереження за хворими дерматовенерологічного профілю і догляд за ними
Додатки
Список літератури