Україна: хронологія розвитку. Давні слов`яни. Київська Русь. Том ІІ, тверда кольорова обкладинка, кольоровий друк, видавництво КРІОН

680.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Visa Card
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: 2afb6596bc57 Категория:

Видання, в якому висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини ХІІІ ст.

Автори:

Редакційна колегія:

П. П. Толочко — голова редакційної колегії;

Г. Ю. Івакін — відповідальний редактор;

Д. Н. Козак — відповідальний секретар;

О. В. Комар — відповідальний секретар;

О. П. Моця — член колегії

ЗМІСТ

Карта “етногафічні землі України”

Слов’яни у добу великого розселення

Кочові держави епохи великого переселення народів

Кочовики епохі великого переселення народів

Ранній Хозарський каганат

Крим у ранньому середньовіччі (середина V-IX ст.)

Східні слов’яни у переддержавний період

Хозарський каганат у VIII-X ст.

Давні мадяри

Київська Русь: утворення держави

Русь в кінці IX — на початку XII ст.

Устрій та розвиток Київської Русі

— основні тенденції історичного розвитку Русі у період феодальної роздробенності (ХІІ — перша половина ХІІІ ст.)
— Міста Київської землі
— Міста Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств
— Князі Київської землі періоду феодальної роздробеності(ХІІ-п. пол. ХІІІ ст.)
— Переяславське князівство
— Волинське князівство
— Галицьке князівство
Культура Київської Русі

Релігійні уявлення

Ремесло. Торгівля. Грошовий обіг

Середньовічний Крим (ІХ-ХІІІ ст.)

Східні слов’яни та кочовики степу

— Печеніги
— Торки (огузи)
— Половці
— Монголи
— Слов’яни і кочовий світ: протистояння і взаємодія культур
Літопис “Повість минулих літ” (за перекладом В. Близнеця, з ілюстраціями худ. Г. Якутовича)

Список ілюстрацій

Brand