Географія. Рівень стандарту. 10 клас (970625)

250.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Карта VISA
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: 028835496dcd Категория:

У підручнику значну увагу приділено реалізації компетентнісного підходу до вивчення географії, який не лише сприятиме розвиткові ключових компетентностей (зокрема, умінню вчитися, спілкуватися державною мовою, ініціативності й підприємливості, обізнаності у сфері культури, екологічної грамотності, інформаційно-цифрової, соціальної та громадянської компетентностей), а й формуватиме предметну компетентність, складниками якої є ключові географічні компетенції (навчально-пізнавальні, здоров’язбережувальні, загальнокультурні, комунікативні й інформаційно-географічні), та міжпредметні географічні компетенції (природничо-математичні, країнознавчі, картознавчі та інші компетенції особистості).Кожен розділ розпочинається з інформації щодо очікуваних результатів засвоєння матеріалу, а кожен параграф має рубрику «Пригадайте», що допоможе пов’язати життєвий досвід з новим матеріалом і поглибити та розширити компетенції.Рубрика «Поміркуйте» має на меті запобігти механічному запам’ятовуванню змісту параграфів, звернути увагу на найсуттєвіше в темі, на різнобічність матеріалу, який вивчається. Для закріплення основних тез кожного параграфа введено рубрику «Запитання і завдання», а для узагальнення вивченого в темі – рубрику «Перевірте себе». Рубрика «Для допитливих» містить додаткову інформацію, яка допоможе поглибленому вивченню географії. Для унаочнення сприйняття теоретичного матеріалу підручник містить різноманітний ілюстративний матеріал, зокрема малюнки, схеми, карти, діаграми, фото. Теорія курсу в підручнику тісно пов’язана з практикою. У підручнику наведено умови і завдання програмних Практичних робіт і досліджень, які дадуть змогу набути практичних умінь і навичок з географічних досліджень.

Brand