Українська мова (рівень стандарту) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти — Голуб Н.Б., Новосьолова В.І.

120.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Visa Card
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: e029b46ee050 Категория:

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 10 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою. Дотримано послідовності й наступно-сті між завданнями й мовним матеріалом, логіки розташування змістових компонентів, неперервності формування в учнів предметної й ключових компетентностей, готовності до будь-яких життєвих ситуацій.З метою впровадження компетентнісного підходу в підручнику вмі-щено завдання на вибір, передбачено такі компоненти уроку як цілевизначення, рефлексія, аналітичні вправи і завдання дослідницького й творчого характеру, заплановано роботу в парах і групах. Подано достат-ню кількість необхідних для учнів пояснень, пам’яток, алгоритмів, зразків виконання завдань тощо. Для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання.