Лідерські якості менеджерів: вектори успіху

135.00 

Лучшие условия покупки!

  • Флажок Удовольствие гарантировано
  • Флажок Беспроблемный возврат
  • Флажок Безопасные платежи
ГАРАНТИРОВАНО БЕЗОПАСНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
  • Карта VISA
  • MasterCard
  • Apple Pay
Артикул: f5688b9efd26 Категория:

Монографію присвячено проблемі виховання лідерських якостей майбут- ніх менеджерів в освітньому середовищі університету. З’ясовано стан розроб- леності проблеми в педагогічній теорії і виховній практиці. На підставі уза- гальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність феноменів «лідер», «лідерство». Уточнено поняття «лідерські якості», «вихо- вання лідерських якостей майбутніх менеджерів», «освітнє середовище універ- ситету» . Науково обґрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього сере- довища університету у контексті виховання лідерських якостей майбутніх ме- неджерів. Розроблено діагностичну програму з визначення рівнів вихованості лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано модель освітнього середовища університету, спрямованого на виховання лідерських якостей май- бутніх менеджерів. Визначено зміст, форми, методи та засоби виховання лідер- ських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено організаційно- педагогічні умови виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в осві- тньому середовищі університету.

Brand